شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
يافاطمه اشفعي لنا في الجنه فان لك عندالله شئنامن الشان

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ امام رضا عليه السلام فرمودند:هركس خواهرم رادرقم زيارت كندماننداين است كه مرازيارت كرده
+ حضرت فاطمه معصومه(س) مظهر فضايل و مقامات است. روايات معصومان(ع) فضيلت‌ها و مقامات بلندي را به آن حضرت نسبت مي دهد. امام صادق(ع) در اين باره مي‌فرمايند: آگاه باشيد که براي خدا حرمي است و آن مکه است؛ و براي پيامبر خدا حرمي است و آن مدينه است. و براي اميرمؤمنان حرمي است و آن کوفه است. بدانيد که حرم من و فرزندانم بعد از من، قم است.
يازهرا س
اينجا کسي آقا مصطفي روميشناسه؟antisw.parsiblog.com/Rooms/2483/%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%b1+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%8a+%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a/
+ قم قديم...
دلتنگ ديدارت بي بي... بد...
+ با سلام خوشبختي ما در سه جمله است: تجربه از ديروز استفاده از امروز اميد به فردا... ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم. حسرت ديروز اتلاف امروز ترس از فردا از دكتر علي شريعتي *** يافتن آب به عشق است نه به سعي اما پس از سعي *** ديگر آدرسهاي ما *** http://www.jaraghe.co/
يازهرا س
اينجا کسي آقا مصطفي روميشناسه؟antisw.parsiblog.com/Rooms/2483/%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%b1+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%8a+%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a/
+ دوستان هرنوع مطلبي كه درموردحضرت معصومه (س)دارن ميتونندتواين اتاق قراربدهند
ساعت دماسنج
گروه حضرت معصومه سلام الله عليها
vertical_align_top